Spotkanie Zarządu – Kierunki Działań

  • Opublikowano: 25 February 2016
  • By: SITP

Koleżanki i koledzy

W dniu 11 lutego odbyło się jak wiecie Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału, podczas którego dokonano wyboru nowych władz.

Zarząd Oddziału ukonstytuował się w następującym sposób:

Rafał Marasz – Prezes

Jacek Podwolski – Wiceprezes

Roman Kukliński – Wiceprezes

Ewa Piotrowska – Sekretarz

Artur Kiestrzyn – Skarbnik

pozostali członkowie Zarządu:

Ryszard Czaplewski

Waldemar Szrull

Wojciech Gmurczyk

Marceli Pilewski

Wczoraj w siedzibie oddziału odbyło się posiedzenie Zarządu w nowym składzie, gdzie dyskutowaliśmy nad przyjęciem kierunków działania na ten rok.

Chcielibyśmy przede wszystkim kontynuować doskonalenie zawodowe w ramach prowadzonych jak w ubiegłych latach warsztatów i tu przy tej okazji zwracamy się do osób, które mają pomysł na ciekawe, merytoryczne spotkanie, a przy okazji pomogłyby przy zorganizowaniu warsztatów.

W II i IV kwartale będziemy jednym z organizatorów konferencji dot. ochrony przeciwpożarowej lasu oraz poważnych awarii w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka. Zaproszenie dotyczące pierwszej konferencji ukazało się już na stronie internetowej KWPSP w Toruniu.

Mamy też kilka pomysłów na imprezy integracyjne (spływ kajakowy, Dzień Dziecka) które miałyby miejsce jeszcze w tym roku, ale nie będziemy przedstawiali Wam szczegółów, zanim nie zaczniemy nad nimi pracować.

Myślimy też o budowie nowej strony internetowej Oddziału, a ponieważ ze wstępnego rozpoznania tematu wiemy, że jest to spory wydatek musimy zapoznać się z wieloma ofertami i dalsze rozmowy będziemy prowadzić II kwartale.

Są osoby chętne, aby zakładać koła. Pierwsza propozycja padła od kolegi Grzegorza Sadowskiego (KM PSP Włocławek). Jeżeli są osoby zainteresowane pracą w Kole, proszę zgłaszać się bezpośrednio do kolegi Grzegorza lub napisać na adres Oddziału.

Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania sugestie, czy uwagi do Zarządu to prosimy o informację.