Projekt rozporządzenia

  • Opublikowano: 6 March 2016
  • By: SITP

Pojawił się projekt rozporządzenia MinistraInfrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
Pojawił się projekt rozporządzenia MinistraInfrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z pismem przewodnim podsekretarza stanu w MiBI

Zapraszamy do zapoznania się z nim i wniesienia ewentualnych uwag. Treść rozprzadzenia poniżej oraz w naszym magazynie. Pozdrawiam RM. lub tutaj

projekt rozporządzenia

Pismo dot. konsultacji