Walne Zebranie Członków Oddziału SITP

  • Opublikowano: 17 May 2021
  • By: SITP

Zgodnie z § 55 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Uchwałą Nr 136/21 Zarządu Głównego SITP z dnia 25.03.2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów delegatów Oddziałów na IX Zebranie Delegatów Oddziałów w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału SITP zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 16:00 w pierwszym terminie.

W przypadku niespełnienia warunku wymaganej frekwencji zgodnie z § 39 Statutu SITP drugi termin WZCK wyznacza się na dzień 20 maja 2021 roku, na godzinę 16:15, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału SITP odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej VMS SITP, przy zapewnieniu transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Walnego Zebrania może wypowiadać się w toku obrad i wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika prawo głosu w toku posiedzenia. Zdalny udział w posiedzeniu jest zapewniony poprzez link do pokoju obrad oraz indywidualny voucher otrzymane drogą mailową lub telefonicznie. Dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu w Walnym Zebraniu Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału SITP jest podany w „Instrukcji logowania do pokoju obrad za pośrednictwem platformy internetowej VMS i uczestnictwa wraz z głosowaniem podczas obrad", którą otrzyma każdy Członek Oddziału.

Miejscem prowadzenia obrad Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału SITP w dniu 20.05.2021 r. od godz. 16:00 jest siedziba Oddziału przy ul. Dąbrowskiego 4 w Bydgoszczy.

Porządek obrad będzie obejmował:

  • rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału,
  • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
  • wybór członków Zarządu Oddziału,
  • wybór delegatów.

Zawiadomienie (plik pdf)