aktualność

Warsztaty i zawody kartingowe w Toruniu

 • Opublikowano: 9 June 2017
 • By: SITP

W czwartek, 8 czerwca 2017 roku odbyły się kolejne warsztaty techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Stadionu Żużlowego MOTOARENA w Toruniu, połączone z zabawą integracyjną na torze gokartowym.

Warsztaty rozpoczęły się od wystąpienia Pana Przemysława Paprzyckiego przedstawiciela firmy PROMAT TOP Sp. z o. o. z Warszawy, który przedstawił najnowocześniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe firmy PROMAT, stosowane
w budownictwie.

Dyżury specjalistów

 • Opublikowano: 3 November 2016
 • By: SITP

Od 8.11.2016 r. (Wtorek) rozpoczynamy dyżury w naszym punkcie konsultacyjnym. Serdecznie zapraszamy wszystkich – po poradę i do dyskusji. Dyżur rozpocznie się o godzinę 10 rano a zakończy o godzinie 14. W punkcie zasiądzie nasz kolega Wojciech Gmurczyk. Jak wiecie to uznany i ceniony rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jak na razie dyżury Kol. Wojciecha zaplanowaliśmy na trzy dni w tygodniu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Możliwe dni spotkań to:

Konferencja SEVESO III

 • Opublikowano: 8 September 2016
 • By: SITP

Ogólnopolska konferencja „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie dyrektywy SEVESO III” zakończona.

W dniach 6 -7 września br. w obiektach hotelu „Jutrzenka” w Wieńcu Zdrój, w pow. włocławskim jak wiecie, odbyła się ogólnopolska konferencja techniczna nt. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy Seveso III”,  której byliśmy organizatorami. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem a uczestniczyło w niej aż 154 uczestników.

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie zmian WT

 • Opublikowano: 23 May 2016
 • By: SITP

Witam Szanownych Kolegów,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania wraz z pismem przewodnim podsekretarza stanu w MIiB. W projekcie rozporządzenia zmiany w dziale „bezpieczeństwo pożarowe” potraktowano praktycznie kosmetycznie i moim zdaniem raczej nie należy oczekiwać możliwości wprowadzenia szerszych zmian na tym etapie nowelizacji przepisu. Ewentualne uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać na email Biura Zarządu.

ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych OCUP

 • Opublikowano: 17 May 2016
 • By: SITP

OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH SITP Sp. z o.o. W POZNANIU WSPÓLNIE Z DELEGATURĄ WOJSKOWĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POZNANIU ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ X KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ pt.

ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych. (cz. II) w dniach 09-10 czerwiec 2016r.   

Łódź – „ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH NA TERENIE KRAJU”

 • Opublikowano: 17 May 2016
 • By: SITP

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa – zaprasza na konferencję szkoleniową, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. nt.:

„ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH NA TERENIE KRAJU”

 Konferencję patronatem honorowym objęli:

Strony